ДЕВЕТТЕ БЛАЖЕНСТВА

 
 

 
Деветте блаженства са изречани публично от Спасителя Иисус Христос при Неговата проповед на планината Карн хаттин, в пределите на далечна Палестина. Те са основа на една от трите християнски добродетели - християнската надежда. Не всичко в тях е напълно ясно и в катехизическите беседи подлежат на тълкувание, но те ни дават основа да вярваме, че Бог ще изведе всичките ни пътища към добър край, стига да имаме твърдото упование. Наградата за понесените в този свят несгоди и неправди може да бъде и тук на земята, но още повече в Небесното царство - в невидимия духовен мир, където сияе сам Христос като слънце на славата. Те са поместени в Библията (Евангелие от Матей 5 глава 3-12 стих).
 
 

1. Блажени бедните духом, защото тяхно е Царството небесно.
2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
3. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
5. Блажени милостивите, защото те ще бъдет помилвани.
6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
8. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството небесно.
9. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата.

 

     
     
     
 
     
  ЗА ХРАМА
     
  ЗА ГРАДА
     
  ПРОСВЕТА
     
  ФОТОАЛБУМ
     
  КОНТАКТИ