СИМВОЛ НА ВЯРАТА

 
 

  1 Вярвам, в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
2 И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало.
3 Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария, и стана човек.
4 И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан;
5 И възкръсна в тратия ден според писанията;
6 и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца;
7 И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и Царството Му не ще има край;
8 И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците;
9 В една света вселенска (съборна) и апостолска Църква;
10 Изповядвам едно Кръщение* за опрощаване на греховете;
11 Чакам възкресението на мъртвите;
12 И живот в бъдещия век амин.

Символът на вярата е съставен на първите два вселенски събора - в Никея /325 г./ и в Константинопол /381 г-/ затова се нарича още Никео-Цариградски Символ на вярата. Създаването на вероизповедна формула е наложено поради наличието през ІV век на ереси /изкривени - лъжехристиянски учения/, които отричат божественото достойнство на Сина и Светия Дух. Разделен е на дванадесет члена и всяка една думичка от него подлежи на тълкувание според православния Катехизис.

 

     
     
     
 
     
  ЗА ХРАМА
     
  ЗА ГРАДА
     
  ПРОСВЕТА
     
  ФОТОАЛБУМ
     
  КОНТАКТИ